Att tänka på innan din behandling.

- Raka området som ska behandlas. (ej bryn)

- Utsätt inte din hud för direkt solljus två veckor innan behandlingen. Om du är brunbränd finns det en risk för brännskador. 

- Använ inte brun utan sol under två veckor innan behandlingen. 

- Om du vill får du gärna bedöva med EMLA eller likvärdig bedövningssalva 1h innan din behandling. Följ instruktionerna i förpackningen.